Story:
Characters:
Vehicles & Mecha:
Reaverbots:
Game Guides:
Instruction Booklets:
Official Artwork:
Wallpapers:
Screenshots:
Sprites:
Video Clips:
Audio Clips:
Music Downloads:
Singles & OST:
Development:
Credits:
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]

MoTB Voice Actors & Game Credits

Voice Cast
Caroly Larson, Voice of Tron Bonne

Caroly Larson

Voice of Tron Bonne
Date of Birth: 1965/05/02
Birthplace: Canada
Rob Smith, Voice of Teisel Bonne

Rob Smith

Voice of Teisel Bonne
Date of Birth: 1966
Birthplace: Canada
Liz Hanna, Voice of Servbot 1

Liz Hanna

Voice of Servbot 1
Date of Birth: 1952/04/02
Birthplace: Ottawa, Ontario, Canada
Oly Taketa, Voice of Servbot 2

Oly Taketa

Voice of Servbot 2
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Unknown
Chuck Campbell, Voice of Bon Bonne

Chuck Campbell

Voice of Bon Bonne
Date of Birth: 1969/08/05
Birthplace: Halifax, Nova Scotia, Canada
Michael Hall, Voice of Glyde

Michael Hall

Voice of Glyde
Date of Birth: 1970/10/29
Birthplace: Toronto, Ontario, Canada
Eddie Glen, Voice of The Birdbots

Eddie Glen

Voice of The Birdbots
Date of Birth: 1953 or 1966/11/27
Birthplace: London, Ontario, Canada
Jim Morris, Voice of Lex Loath

Jim Morris

Voice of Lex Loath
Date of Birth: 1935/08/31
Birthplace: Unknown
Nadine Rabinovitch, Voice of Denise Marmalade & Servbot 3

Nadine Rabinovitch

Voice of Denise Marmalade+
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Canada
Monique Mojica, Voice of The Captain

Monique Mojica

Voice of The Captain
Date of Birth: 1954
Birthplace: New York City, USA


Full Game Staff

[ CAST ]

Tron Bonne
Caroly Larson

Servbot 1
Liz Hanna

Servbot 2
Oly Taketa

Servbot 3
Nadine Rabinovitch

Teisel Bonne
Rob Smith

Bon Bonne
Chuck Campbell

Loath
Jim Morris

Glyde
Michael Hall

Birdbots
Eddie Glen

Denise Marmalade
Nadine Rabinovitch

Captain
Monique Mojica

Diggers
Terry McGuin
Kim Roberts
George McLean
Naomi Emmerson
Lenore Zann
Darren Keay
Peter Kelegnan


[ STAFF ]
Game Concept
Inafune Keiji
Kawano Yoshinori

Game Design
Yasuma Masahiro

Mission Design
Nakai Minoru

Gesellschaft Design
Kurosawa Shin

Pocket Station Game Design
Ishihara Yuuji
Watanabe Jun'ya

Scenarios
Kawano Yoshinori
Murata Haruo
Kurosawa Shin

Demo Picture Contents
Yoshikawa Takashi
Satoh Fuminori

Design Assistants
Maeda Jiyu
Kaji Johsuke

Robot Design
Komaki Shinsuke
Hashinaga Tomoyuki
Takahashi Shigeru
Asano Tetsuhei

Reaverbot Design
Ishihara Yuuji

Character Design
Komaki Shinsuke
Asano Tetsuhei
Takahashi Shigeru

2D Object Director
Hashinaga Tomoyuki

3D Object Director
Ishinara Yuuji

Textures
Takahashi Shigeru
Asano Tetsunei
Satoh Fuminori

Modelling
Kimoto Masafumi
Tsuzuki Yuka
Asano Tetsuhei
Takahashi Shigeru

Motion
Kimoto Masafumi
Tsuzuki Yuka
Asano Tetsuhei

Demo Cells
Maeshima Akiko
Katoh Noriko

Demo Graphics
Hashinaga Tomoyuki

Pocket Station Graphics
Ishihara Yuuji

Scrolling Director
Kijima Miki

Textures
Kijima Miki
Sueyoshi Hidesato
Shimizu Natsuko
Mochizuki Masakazu
Yoshikawa Takashi

Modelling
Sueyoshi Hidesato
Shimizu Natsuko
Mochizuki Masakazu
Yoshikawa Takashi

CG Rendering
Nabeshima Motoki

BG Design
Kijima Miki

Chief Programmer
Matsuda Koh-etsu

3D Programming
Misawa Tsuyoshi

Player Programming
Bandoh Hiroki

Servbot Programming
Shingaki Hidekazu

Demo Programming
Itoh Soh'ichi

Enemy Programming
Sakano Mitsunori

Effects Programming
Kataoka Michinori

Pocket Station Programming
Tsuji Toshihiko

Music
Horiyama Toshihiko

Sound Effects
Amagishi Shinji
Fujitani Atsuko

Character Art
Maeshima Akiko
Katoh Noriko

Robot Art
Komaki Shinuke

Title Design
Ukai Satoshi

Manual Producer
Iwasaki Akemi

Debugging Director
Matsumoto Manabu

Voice Producer
Erik (ESX) Suzuki

Voice Director
Susan Hart

Senior Recording Engineer
Paul Shubat

Second Engineer
Ian Rodness

Localization
Bowne Global Solutions
Patrick Riley
Kawano Koji
Ron Foster


[ SPECIAL THANKS TO ]

Kawamoto Tomoko
Takeda Manabu
Nishio Aya
Satoh Kazutaka
Arao Hideko
Ueada Keiji
Ikehara Makoto
Ijuin Masaru
Kubori Keiji
Sailor
Kaji Hayato
Takimoto Kazuya
Nakamura Yuuko
Yamada Mareo
Ono Yoshinori
Terada Ayumi
Tanaka Norio
Kubota Koh-hei
Satoh Shin'ichi
Fujikawa Norikazu
Mamigake Eiji
Oyama Akira
Kawano Takeshi
Shiraiwa Takuya
Takemura Manabu
Takano Miki

CAPCOM PRODUCER GROUP

...and ALL CAPCOM STAFF